Možnosti dopravy

MOŽNOSTI A CENY DOPRAVY

1. Doprava kuriérom - do 24 hod. od expedovania4,5€
+   Poplatok za dobierku1,1€


2. Doprava kuriérom pri nákupe nad 180€zdarma


3. Osobný odber Košicezdarma*

*www.smokecentrum.sk je zásielkový internetový obchod bez kamennej predajne. Osobný odber je možný po vzájomnej dohode v našich kancelárskych priestoroch v Košiciach.JE DOBRÉ VEDIEŤ ...

  1. Tovar objednaný do 15:00 hod. zvyčajne expedujeme nasledujúci deň (D+1) po obdŕžaní objednávky.

  2. Tovar, ktorý je v externom sklade a je objednaný do 15:00 hod. expedujeme z technických dôvodov na druhý pracovný deň odo dňa objednávky (D+2).

  3. Samotné doručenie tovaru prepravnou spoločnosťou je zvyčajne realizované nasledujúci pracovný deň po expedovaní.
  1. Príjemca zásielky je povinný si pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zjavných a na povrchu obalu zásielky viditeľných poškodeniach, (ale aj pri zjavných a vo vnútri zrejmých čiastočných stratách zásielky), tieto poškodenia ihneď hlásiť. O rozsahu poškodenia, alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať.

  2. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody zasielateľovi na email office@smokecentrum.sk. Príjemca je povinný umožniť zasielateľovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne (fyzicky) presvedčil o rozsahu škody. Príjemca po spísaní reklamačného protokolu zasielateľom, bez odkladu písomne kontaktuje predávajúceho. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené škody, t.j. musí oznámiť o aké škody, poškodenia ide a ako sa prejavujú. K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť: reklamačný protokol, kompletný zoznam tovaru a kópiu faktúry. Po prijatí vyššie uvedených náležitostí, predávajúci začne reklamačné konanie u zasielateľa. Zasielateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho najneskôr do troch dní od prijatia vyjadrenia o reklamácii od zasielateľa. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.